Privacyverklaring Siris Projectontwikkeling B.V. kopers en/of geïnteresseerden

Siris Projectontwikkeling B.V. en alle tot haar groep behorende ondernemingen zijn bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector. In het kader van onze activiteiten als woningverkoper/projectontwikkelaar zal Siris Projectontwikkeling B.V. persoonsgegevens van haar kopers verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring Kopers beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zal een aangepaste versie opgesteld worden.

Klik hieronder voor de laatste versie:
Privacyverklaring Siris Projectontwikkeling B.V. maart 2019